Úvod/ o nás neviditelná

<script src="snowstorm.js"></script>

Dětský rehabilitační stacionář je nestátní zdravotnické zařízení zřízené Statutárním městem Kladno v roce 1993.
Stacionář je zaměřen na denní komplexní péči o děti předškolního věku, které pro svůj zdravotní handicap vyžadují odbornou specializovanou zdravotní péči. Jde o děti s kombinovaným postižením, s dětskou mozkovou obrnou, s mentální retardací, s těžkým neurologickým či ortopedickým onemocněním, o děti s vývojovými poruchami nebo s jinými specifickými potřebami, pro které děti nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu.

O děti s denním pobytem se stará tým odborníků: jsou to dětské sestry,  fyzioterapeutky, speciální pedagogové, klinický psycholog a  logoped. Celé zařízení je koncipováno jako bezbariérové a jednotlivá oddělení sestavena jako integrovaná.

Dětský rehabilitační stacionář má celkem 3. oddělení:

1. oddělení:   Krtečci

2. oddělení:  Myšáci

3. oddělení: Dráčata.

Při stacionáři jsou také zřízené jesle pro zdravé děti zaměstnaných matek ve věku od 18měsíců do 3let věku.