test GDPR Danča

Správce

osobních údajů:

Kontakt

na pověřence:

Dětský

rehabilitační stacionář Kladno

příspěvková organizace

Statutární

město Kladno

Dánská

2344, 272 01 Kladno

nám.

Starost Pavla 44, 272 53 Kladno

+420

312 682 283

+420

312 604 445

drs.kladno@tiscali.cz poverenec@mestokladno.cz