Neurologická poradna

MUDr. Marie Malá, tel.: +420 312 682 293, +420 601 333 820 

je zaměřena:

  • na vývojovou neurologii
  • na rizikové novorozence a nedonošené děti, které vyžadují zvýšené sledování a včasné podchycení odchylek od fyziologického psychomotorického vývoje
  • na problematiku dětí s dětskou mozkovou obrnou
  • na děti s různými vývojovými poruchami (opožděný vývoj řeči, vývojová dyspraxie,
    opožděný psychomotorický vývoj jiné etiologie…)