Jesle

Při stacionáři jsou zřízeny dětské jesle pro zdravé děti, a to od 18 měsíců do 3 let věku. 
Kapacita jeselních oddělení je 25 dětí a péči o děti  zajišťují zdravotní sestry a vychovatelky.
Přijímány jsou pouze děti pracujících matek s trvalým bydlištěm v Kladně.

Provoz jeslí je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.

Poplatky za pobyt stanovuje a schvaluje zřizovatel, t.j. Rada města Kladna. 

Poplatek se skládá ze tří částí:

  • paušální částka 2 500,- Kč/měsíc za místo dítěte v zařízení
  • denní poplatek 50,- Kč za odchozené dny
  • denní stravné ve výši stravovací jednotky 50,- Kč/den