3 KRÁLOVÉ

Vánoční čas jsme jako každý rok ukončili tříkrálovou koledou.
Všechny děti se na chvíli proměnily v Kašpara, Melichara a Baltazara a šly vinšovat štěstí, zdraví všem ve stacionáři.
I my zaměstnanci Zvonku Vám přejeme krásný a šťastný nový rok 2022!