My tři králové jdeme k vám …

Připomínka legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. A tak i my ve Zvonku jsme oslavili svátek Tří králů.