Poděkování

Děkujeme „Nadaci Naše dítě“, která nám v rámci kampaně „Dejte úsměv dětem“ ve spolupráci se společností Rossmann věnovala sponzorský dar v hodnotě 300 000 Kč.
Za tyto finanční prostředky jsme si koupili vysněné rehabilitační pomůcky.