Vítejte na stránkách

Dětského rehabilitačního stacionáře Zvonek

     Dětský rehabilitační stacionář je nezisková příspěvková organizace zaregistrovaná jako zdravotnické zařízení, jejímž zřizovatelem je Statutární  město Kladno. V čele zařízení je ředitelka MUDr. Marie Malá. 
Stacionář je zaměřen na poskytování odborné zdravotní péče v oborech dětská neurologie, rehabilitace a klinická psychologie. Péče je poskytována jednak denní formou, ta je určena pro děti předškolního věku, a jednak formou ambulantní pro dětské pacienty od novorozeneckého věku do dosažení 18 let. 
Denní péče je určena pro děti předškolního věku, které vyžadují specializovanou zdravotní péči anebo které vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu (jde zejména o děti s těžším neurologickým či ortopedickým onemocněním, o děti se závažnějším pediatrickým onemocněním nebo o děti s neurovývojovým opožděním).

O děti se stará tým odborníků tvořený dětskými sestrami, rehabilitačními pracovníky, speciálními pedagogy, klinickou psycholožkou a logopedkou. Celé zařízení je koncipováno jako bezbariérové a jednotlivá oddělení jsou sestavena jako integrovaná.

Při stacionáři jsou dále zřízené Dětské jesle pro zdravé děti zaměstnaných matek. Jesle jsou určeny pro děti od věku od 18 měsíců do 3 let.