Úvod Informace Nabídka Klub rodičů a přátel Sponzoři Fotogalerie Aktuality
 
klub
 
 

Klub rodičů a přátel Dětského centra Zvonek

KDO JSME
Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně (KRPDC) je nepolitickou a dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Byl založen v roce 1993 a jeho posláním je ochrana práv a realizace zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Jeho hlavní náplní je úzká spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Zvonek v Kladně.
Členy KRPDC jsou obvykle rodiče dětí navštěvující Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v Kladně, kteří zaplatili členský příspěvek.

NAŠE AKTIVITY
Především pomáháme Dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek v Kladně vyhledávat sponzory. Obracíme se na ně s žádostí o věcné nebo finanční dary. Za získané finanční prostředky se nakupují stimulační a rehabilitační pomůcky, realizují se rehabilitační pracovní činnosti a zábavné aktivity - například mikulášská a vánoční besídka, Den dětí, maškarní atd. Rozsah těchto a dalších aktivit a nákup vybavení a pomůcek záleží na výši darovaných finančních prostředků od sponzorů.

Pokud máte zájem jakýmkoliv způsobem pomoc našim handicapovaným dětem, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme všem, kteří nám již poskytli finanční nebo věcný dar.

 

KONTAKT                                                         
Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně
Dánská 2344, Kladno 272 01
IČO 48702781

www.zvonek-klubrodicu.estranky.cz

Krupičková
Martina
 předsedkyně
telefon:  
e-mail:  
   
Vlčková
Šárka
 místopředseda
telefon:  
e-mail:  

 


 


 

Klub rodičů a přátel DRS
 Sídlo
 
Dánská 2344
272 01 Kladno
 
 Zástupci
Předsedkyně
   Martina Krupičková
 
Místopředseda
   Šárka Vlčková
 IČO
 
48 702 781
 

 

Úvod Informace Nabídka Klub rodičů a přátel Sponzoři Fotogalerie Aktuality
Copyright (c) 2006
DRS Zvonek Kladno