Klub rodičů a přátel Dětského centra, z.s.

KDO JSME
Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně (KRPDC) je dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Byl založen v roce 1993 a jeho posláním je ochrana práv a realizace zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Jeho hlavní náplní je úzká spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Zvonek v Kladně.
Členy KRPDC jsou obvykle rodiče dětí navštěvující Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v Kladně, kteří zaplatili členský příspěvek.

NAŠE AKTIVITY
Především pomáháme Dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek v Kladně vyhledávat sponzory. Obracíme se na ně s žádostí o věcné nebo finanční dary. Za získané finanční prostředky se nakupují stimulační a rehabilitační pomůcky, realizují se rehabilitační pracovní činnosti, ale i zábavné aktivity – například mikulášská a vánoční besídka, Den dětí, maškarní atd. Rozsah těchto a dalších aktivit a nákup vybavení a pomůcek záleží na výši darovaných finančních prostředků od sponzorů.

Klub rodičů podporuje hipoterapii pro děti ve Zvonku a tento projekt je podporován
i městem Kladno.
 

Pokud máte zájem jakýmkoliv způsobem pomoc našim zdravotně znevýhodněným dětem, neváhejte nás kontaktovat.
Děkujeme všem, kteří nám již poskytli finanční nebo věcný dar.

KONTAKT                                                          
Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně, z. s.
Dánská 2344, Kladno 272 01
IČO 48702781

 

 

Hipoterapie probíhá  Děkujeme!