Dětský rehab. stacionář

 •    Zajišťuje specializovanou denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky, a to denní formou. Celková kapacita stacionáře je 36 dětí a děti jsou rozděleny do 3 oddělení, kde je jim poskytována nejen péče léčebná a rehabilitační, ale také výchovná a vzdělávací. 
  Na odděleních se o děti starají dětské sestry a speciální pedagogové. Rehabilitaci, která je nedílnou součástí denního pobytu děti, zajišťují fyzioterapeuti. Dětem navíc nabízíme celou řadu doplňkových forem rehabilitace jako je ergoterapie, arteterapie,  muzikoterapie,  canisterapie či ortoptický výcvik.
  Součástí pobytu jsou také mimoškolkové aktivity jako je rehabilitační plavání, hipoterapie, návštěvy divadel, výlety. Před nástupem povinné školní docházky ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry pomáháme rodičům s výběrem vhodného typu školského zařízení.
     Základem naší péče je individuální přístup k jednotlivým dětem a týmová spolupráce všech pracovníků stacionáře. Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu děti, ale zároveň se snažíme jim pomoci dosáhnout co největší soběstačnosti před nástupem školní docházky.
 • Dětský rehabilitační stacionář je sice zdravotnické zařízení, ale je vybaveno tak, aby se co nejvíce podobalo mateřské školce, aby se tady děti cítily dobře a své znevýhodnění si připomínaly co nejméně. Dětem se zdravotním znevýhodněním nabízíme to, co je pro jejich zdravé vrstevníky zcela běžné a samozřejmé, a to je pobyt v dětském kolektivu.
 • Provoz zařízení je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod.
  Za pobyt dětí ve stacionáři se poplatek neplatí, platí se jen stravné. Stravovací jednotka je ve výši 50,- Kč/den.