Dětský rehab. stacionář

Poskytuje specializovanou denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky. Děti jsou podle věku rozděleny do 3 oddělení a celková kapacita stacionáře je 36 dětí.
Na odděleních se o děti starají dětské sestry a speciální pedagogové.  
Důraz klademe na individuální přístup k dětem tak, aby se mohly v rámci svých schopností a možností co nejlépe rozvíjet a dosáhly co největší soběstačnosti před nástupem školní docházky. 
Základem naší péče je týmová spolupráce všech odborných pracovníků stacionáře. Dětem je poskytována péče zdravotní, komplexní péče rehabilitační, péče psychologická a  logopedická. Nedílnou součástí je i péče vzdělávací. Ačkoliv je dětský rehabilitační stacionář zdravotnické zařízení, pobyt dětí ve stacionáři nejvíce připomíná pobyt v mateřské školce a nabízí dětem to, co je pro jejich zdravé vrstevníky zcela běžné a samozřejmé, a to je pobyt v dětském kolektivu.
Před nástupem povinné školní docházky ve spolupráci  se  speciálně pedagogickými centry pomáháme rodičům s výběrem vhodného typu školského zařízení.
Dětem kromě běžných školkových aktivit nabízíme ještě řadu doplňkových aktivit  jak ve stacionáři jako je muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie, ortoptický výcvik, tak i mimoškolkových aktivit jako je rehabilitační plavání, hipoterapie, návštěvy divadel, výlety…

Provoz zařízení je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod.

Za pobyt dětí ve stacionáři se poplatek neplatí, denní stravné je ve výši stravovací jednotky, tj.  38,- Kč.