Rehabilitační ambulance

vedoucí rehabilitace PhDr. Andrea Hašková, tel.: +420 727 895 625

fyzioterapie:

Mgr. Petra Vykydalová, 
Kateřina Hlaváčková, DiS.,
Mgr. Radka Pavlisová

tel.: +420 724 049 190, +420 312 682 293

nabízí:

  • rehabilitaci přechodnou, jako následnou péči bezprostředně navazující na léčení, popř. aplikovanou i bez předchozího léčení, která vede k upevnění obnoveného zdraví a normální kvality života
  • rehabilitaci dlouhodobou, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním postižením
  • vyšetřovací metody, jako objektivní hodnocení v práci fyzioterapeuta (goniometrie,  vyšetření dle svalového testu, vyšetření pohybových stereotypů apod.)
  • individuálně volené fyzioterapeutické postupy (Vojtova metoda reflexní lokomoce, metoda Bobath koncept, stimulace dle Kenny, míčkování, sensomotorická cvičení, analytická LTV, tejpování apod.)
  • přístrojová LTV (balanční plošina, vertikalizační stojan, bradla a různé typy chodítek k nácviku stoje a chůze, rotoped, TerapyMaster, motomed …)
  • vířivé vany a perličkové koupele
  • magnetoterapii a biotronové lampy
  • ergoterapii (jako složku léčebné rehabilitace, která používá dílčí i komplexní pracovní činnosti a postupy k léčebným účelům, u dětí nahrazuje práci hra)
  • cvičení na míčích / fitball, overball…/