Jesle

Při stacionáři jsou zřízeny dětské jesle pro zdravé děti, a to od 18 měsíců do 3 let věku. Péči zajišťují zdravotní sestry a kapacita jeselních oddělení je 25 dětí.
Přijímány jsou děti pracujících matek s trvalým bydlištěm v Kladně.

Provoz jeslí je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.
Poplatky za pobyt stanovuje a schvaluje zřizovatel, t.j. Rada města Kladna. 
Poplatek se skládá ze tří částí:

  • paušální částka 2 500,- Kč měsíčně
  • denní poplatek 50,- Kč
  • denní stravné ve výši stravovací jednotky  38,- Kč