Zápisy dětí pro školní rok 2021/2022

  • Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do základní školy se uskuteční distančním způsobem bez účasti dítěte v období od 6. 4. do 17. 4. 2021.

Informace k zápisu, které zveřejnil náš zřizovatel Magistrát města Kladna jsou ke stažení – ZDE.

  • Zápis dětí do kladenských MŠ

Zápis do mateřské školy se uskuteční distančním způsobem bez účasti dítěte
v termínu 5. 5. 2021 – 14. 5. 2021
.

Distanční výuka pro děti předškolního věku

Vážení rodiče,

v době uzavření stacionáře je pro děti předškolního věku povinná distanční výuka. Ve složce „Distanční výuka“ budou každý týden vloženy úkoly a náměty pro práci na doma.
Komunikace bude probíhat pomocí vašich mailových adres s paní učitelkou.
Předškolní vzdělávání bude samozřejmě přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem vašich dětí.

Uzavření zařízení

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021 jsou denní stacionář a jesle od pondělí 1. března 2021 uzavřeny (do odvolání).

Potvrzení o uzavření potřebné k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření stacionáře a jeslí, si rodiče mohou vyzvednout v kanceláři Dětského rehabilitačního stacionáře.

V tomto období stacionář funguje v omezeném režimu pouze pro děti rodičů vládou určených profesí (zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu).

Pro předškoláky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stacionář poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
Od 12. 4.  2021 jsou umožněny individuální konzultace pro předškoláky.

Zdravotní ambulance nadále poskytují zdravotní péči bez omezení.