Uzavření zařízení

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021 jsou denní stacionář a jesle od pondělí 1. března 2021 uzavřeny (do odvolání).

Potvrzení o uzavření potřebné k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření stacionáře a jeslí, si rodiče mohou vyzvednout v kanceláři Dětského rehabilitačního stacionáře.

V tomto období stacionář funguje v omezeném režimu pouze pro děti rodičů vládou určených profesí (zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu).

Pro předškoláky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stacionář poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
Od 12. 4.  2021 jsou umožněny individuální konzultace pro předškoláky.

Zdravotní ambulance nadále poskytují zdravotní péči bez omezení.