Důležité info

Na základě usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření
a po domluvě se zřizovatelem Magistrátem města Kladna

je provoz jeslí a denního dětského stacionáře
do odvolání       u z a v ř e n.

Ambulance budou fungovat pouze v omezeném režimu pro akutní případy.

Děkujeme za pochopení!