Poděkování firmě Alpiq

Tímto děkujeme firmě Alpiq za sponzorský dar, za který dětem dovybavíme třídy krásným barevným nábytkem, na který se všichni moc těší.