Plavání

V prvním pololetí bude probíhat kurz rehabilitačního plavání.

Plavání je hrazeno z Klubu rodičů díky projektu „ZA PODPORY MĚSTA KLADNA“.