Plavání

V prvním pololetí bude probíhat kurz rehabilitačního plavání, který je v letošním roce z části hrazen z dotace města Kladna.