Vítejte na stránkách

Dětského rehabilitačního stacionáře Zvonek

     Dětský rehabilitační stacionář je nestátní zdravotnické zařízení zřízené Statutárním městem Kladno v roce 1993. Ředitelem zařízení je pediatr s atestací z dětské neurologie MUDr. Marie Malá
Stacionář je zaměřen na poskytování odborné zdravotní péče v oborech dětská neurologie, rehabilitace a klinická psychologie. Péče je poskytována jednak denní formou, a to pro děti předškolního věku, a jednak formou ambulantní pro děti od novorozeneckého věku do max. 18 let.
Denní péče je určena pro děti, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují specializovanou zdravotní péči anebo které pro své zdravotní znevýhodnění nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu (jde např. o děti se závažnějším neurologickým či ortopedickým onemocněním, o děti se závažnějším pediatrickým onemocněním, o děti s vývojovým opožděním nebo závažnější smyslovou vadou).
O děti se stará tým odborníků: jsou to dětské sestry, rehabilitační pracovníci, speciální pedagogové, klinický psycholog a logoped. Celé zařízení je koncipováno jako bezbariérové a jednotlivá oddělení sestavena jako integrovaná.
Při stacionáři jsou také zřízené Jesle pro zdravé děti zaměstnaných matek, a to od věku od 18 měsíců do 3 let.